اگر سیاست بپسندد ، ادبیات نمی پسندد

این نقص است : همه چیز نوشتن و همه کار کردن . غرضم یک نوع التقاطی بودن است که بلای جان صاحب قلمهای دوره ماست . همه مان همه کار می کنیم . چون نقد ادبی به معنی دقیق کلمه نیست منتقد هم می شویم . مثل من ، چون برای ترجمه خوب پول می دهند ترجمه هم می کنیم . چون کمپانیهای فیلمبرداری هم راه افتاده اند سناریو هم می نویسیم . به این طریق در قلمرو ادبیات ، هنوز تخصص کامل به وجود نیامده است . همه ، همه کاره ایم ؛ هیچ کدام سرمان به گریبان خودمان نیست . هول می زنیم ، پُر می نویسیم . کمتر وسواس داریم و اینها حتماً کارمان را خراب خواهد کرد . اگر همه کارۀ هیچ کاره را سیاست و دانشگاه و زمانه می پسندد ، ادبیات نمی پسندد.

 

   از : جلال الدین سادات آل احمد ، ارزیابی شتابزده .

/ 1 نظر / 35 بازدید
default

حرف حساب جواب ندارد