فرجام آزار موش

مرحوم آیت الله حاج آقا رحیم ارباب نقل می کردند که یکی از رفقای ما که اهل تهجد و نماز شب بود، روزی هنگام مطالعه یک بچه موش در اطاق دیده بود و از روی بازی، کلاه خود را روی بچه موش گذاشته و او را آزرده بود. ولی به همین هم اکتفا نکرده و موش را در مقابل گربه رها کرده بود. گربه هم آن بچه موش را گرفته و پس از کمی آزار، خورده بود. آیت الله ارباب می گفتند: آن طلبه در اثر این آزار و اذیت، از آن به بعد موفق به خواندن نماز شب نشد و توفیق تهجد برای همیشه از او سلب شد.

از : آیت الله حسین مظاهری - ماهنامه پاسدار اسلام ، شهریور ماه 1390

/ 0 نظر / 36 بازدید