غزلی ناشنیده از امام خمینی

امشب که در کنار منی ، خفته چون عروس

زنهار تا دریغ نداری کنار و بوس

ای شب ! بگیر تنگ به بر نوعروس ِ صبح

امشب که تنگ در بر من خفته این عروس

لب بر ندارم از لب ِ شیرین شکّرش

گر بانگ صبح بشنوم و گر غریو ِ کوس

یا رب ! ببند بر رخ خورشید ، راه صبح

در خواب کن مؤذن و در خاک کن خروس

یک امشبی که با منی از راه لطف و مهر

جبران شود بقیه عمر ، ار بود فسوس

نا رندم ار بخواهم کاین شب سحر شود

باشد اگر به تخت سلیمانی‌ام جلوس

هندی ! ز هند تا به سر کویت آمده است

کی دل دهد به شاهی شیراز و مُلک طوس

 

از : امام سید روح الله موسوی خمینی ، دیوان امام (مجموعه اشعار امام خمینی "سلام الله علیه")، (چاپ دوم ، تهران : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، زمستان 1372)، صفحه 128 .

/ 1 نظر / 283 بازدید
انعام

روحت شاد ای امام شهدا وشاددی روح تو وشهدای هشت سال دفاع مقدس وشهدای دوران انقلاب اسلامی ایران را از خداوند متعال خواهان و خواستارم