دم صبح

خیزیم و دمی زنیم پیش از دم ِ صبح

کاین صبح بسی دمد که ما دم نزنیم

 

   از : حکیم عمر خیام

/ 0 نظر / 2 بازدید