# شعر_نو

سوزن

با آنانم که هر کس را پله ای می خواهند                             تا از آن                                    فرازی بجویند                                                         بادبادک روحشان را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 39 بازدید