نخستین و تاریخی ترین پیام سیاسی امام خمینی : قیام کنید !

 

بسم الله الرحمن الرحیم

قال الله تعالی : قُل انَّما اَعِظُکُم بِواحده اَن تَقوموا للّه مثنی و فُرادی.1

خدای تعالی در این کلام شریف ، از سر منزل تاریک طبیعت تا منتهای سیر انسانیت را بیان کرده ، و بهترین موعظه هایی است که خدای عالم از میانۀ تمام مواعظ انتخاب فرموده و این یک کلمه را پیشنهاد بشر فرموده . این کلمه تنها راه اصلاح دو جهان است . قیام برای خداست که ابراهیم خلیل الرحمان را به منزل خلّت رسانده و از جلوه های گوناگون عالم طبیعت رهانده .

خلیل آسا در ِ علم الیقین زن

ندای « لا اُحِبُ الآفلین »2 زن

قیام لله است که موسی کلیم را با یک عصا به فرعونیان چیره کرد و تمام تخت و تاج آنها را به باد فنا داد و نیز او را به میقات محبوب رساند و به مقام صَعق3 و صَحو4 کشاند . قیام برای خداست که خاتم النبیین - صلی الله علیه و آله - را یکتنه بر تمام عادات و عقاید جاهلیت غلبه داد و بتها را از خانه خدا برانداخت و به جای آن توحید و تقوا را گذاشت و نیز آن ذات مقدس را به مقام قاب قوسین او ادنی 5 رساند .

خودخواهی و ترک قیام برای خدا ما را به این روزگار سیاه رسانده و همۀ جهانیان را بر ما چیره کرده و کشورهای اسلامی را زیر نفوذ دیگران در آورده . قیام برای منافع شخصی است که روح وحدت و برادری را در ملت اسلامی خفه کرده . قیام برای نفس است که بیش از ده میلیون شیعه را به طوری از هم متفرق و جدا کرده که طعمۀ مشتی شهوت پرست ِ پشت میز نشین شدند . قیام برای شخص است که یک نفر مازندرانی بیسواد 6را بر یک گروه چندین میلیونی چیره می کند که حرث و نسل آنها را دستخوش شهوات خود کند . قیام برای نفع شخصی است که الآن هم چند نفر کودک خیابانگرد را در تمام کشور بر اموال و نفوس و اعراض مسلمانان حکومت داده . قیام برای خود است که موقوفات مدارس و محافل دینی را به رایگان تسلیم مشتی هرزه گرد بیشرف کرده و نَفَس از هیچ کس در نمی آید . قیام برای نفس است که چادر عفت را از سر زنهای عفیف مسلمان برداشت و الآن هم این امر ِ خلاف ِ دین و قانون در مملکت جاری است و کسی بر علیه آن سخنی نمی گوید . قیام برای نفعهای شخصی است که روزنامه ها که کالای پخش فساد است ، امروز هم همان نقشه ها را که از مغز خشک رضاخان ِ بیشرف تراوش کرده ، تعقیب می کنند و در میان توده پخش می کنند . قیام برای خود است که مجال به بعضی از این وکلای قاچاق داده که در پارلمان بر علیه دین و روحانیت هرچه می خواهد بگوید و کسی نفس نکشد .

هان ای روحانیین اسلامی ! ای علمای ربانی ! ای دانشمندان دیندار ! ای گویندگان آیین دوست ! ای دینداران خداخواه ! ای خداخواهان حق پرست ! ای حق پرستان شرافتمند ! ای شرافتمندان وطنخواه ! ای وطنخواهان با ناموس ! موعظت ِ خدای جهان را بخوانید و یگانه راه اصلاحی راکه پیشنهاد فرموده بپذیرید و ترک نفعهای شخصی کرده تا به همۀ سعادتهای دو جهان نایل شوید و با زندگانی شرافتمندانه دو عالم دست در آغوش شوید .

انَّ لِلّه فی ایّام دهرِکُم نفحاتٌ الا فَتُعَرِضوا لها 7

امروز روزی است که نسیم روحانی الهی وزیدن گرفته و برای قیام اصلاحی بهترین روز است ، اگر مجال را از دست بدهید و قیام برای خدا نکنید و مراسم دینی را عودت ندهید ، فرداست که مشتی هرزه گرد ِ شهوتران بر شما چیره شوند و تمام آیین و شرف شما را دستخوش اغراض باطلۀ خود کنند. امروز شماها در پیشگاه خدای عالم چه عذری دارید ؟ همه دیدید کتابهای یک نفر تبریزی ِ بی سر و پا 8را که تمام آیین شماها را دستخوش ناسزا کرد و در مرکز تشیع به امام صادق و امام غایب - روحی له الفداء - آنهمه جسارتها کرد و هیچ کلمه از شماها صادر نشد . امروز چه عذری در محکمۀ خدا دارید ؟ این چه ضعف و بیچارگی است که شماها را فرا گرفته ؟ ای آقای محترم که این صفحات را جمع آوری نمودید و به نظر علمای بلاد و گویندگان رساندید ! خوب است یک کتابی هم فراهم آورید که جمع تفرقۀ آنان را کند و همۀ آنان را در مقاصد اسلامی همراه کرده از همه امضا می گرفتید که اگر در یک گوشۀ مملکت به دین جسارتی می شد ، همه یکدل و جهت از تمام کشور قیام می کردند . خوب است دینداری را دست کم از بهاییان یاد بگیرید که اگر یک نفر آنها در یک دیه9 زندگی کند ، از مراکز حساس آنها با او رابطه دارند و اگر جزئی تعدی به او شود برای او قیام کنند . شماها که به حق مشروع خود قیام نکردید ، خیره سران ِ بی دین از جای برخاستند و در هر گوشه زمزمۀ بی دینی را آغاز کردند و به همین زودی بر شما تفرقه زده ها چنان چیره شوند که از زمان رضاخان روزگارتان سخت تر شود .

وَ مَن یَخرُج مِن بَیتِه مُهاجراً الی الله وَ رَسوله ثُمَّ یُدرکهُ المَوت فَقد وَقَعَ اَجرُهُ عَلَی الله10

 

11 شهر جمادی الاولی 1363

سید روح الله خمینی

 

--------------------------------------------------

1- سوره سبا ، آیۀ 46 : ای رسول ! بگو به امت ، که من تنها با یک سخن شما را پند می دهم و آن اینکه شما خالصانه برای خدا ، دو نفر دو نفر با هم یاهر یک به تنهایی ، قیام کنید .

2- اشاره به آیه 76 سوره انعام .

3- بیهوشی و در اصطلاح عرفان به معنی فنای عبد سالک .

4- هوشیاری و در اینجا بقای بالله پس از فنای فی الله . و بازگشت به عالم ناسوت برای امتثال امر رب جلیل .

5- اشاره به آیه 9 سوره نجم .

6- رضا خان پهلوی .

7- بحار الانوار ، جلد 68 ، صفحه 221 و کنزالعُمّال ، جلد 7 ، صفحه 769.

8- احمد کسروی ،نویسنده و مؤلف کتابهای ضد مذهبی .

9- تلفظ قدیم ِ "ده" .

10- سوره نسا ، آیه 100 : و هر گاه از خانه خویش برای هجرت به سوی خدا و رسول بیرون آید ، و در سفر مرگ او فرا رسد ، اجر و ثواب چنین کسی بر خداست .

 

* این پیام ، یکی از تاریخی ترین اسناد مبارزاتی امام خمینی به شمار می آید و اصل نسخه خطی آن در کتابخانه وزیری یزد نگهداری می شود و نخستین بار  پس از انقلاب اسلامی در روزنامه کیهان منتشر شد و سپس در صحیفه امام ، جلد اول ، صفحات 22 تا 24 آمد .

/ 0 نظر / 31 بازدید