خنده

ثانیه ها می گذرد

به سرعت حرکت بذرها در باد

و تاپ تاپ قلب گنجشکهای

روی سیم برق خیابان

...

دوست دارم بانوی بهار بخندد

از صمیم قلب بخندد

تا من هم بخندم ...

   از : فاطمه میم - اسفند ٨۶

/ 0 نظر / 3 بازدید