دلیل

آنان که به هزاران دلیل زندگی می کنند ، نمی توانند به یک دلیل بمیرند و آنان که به یک دلیل زندگی می کنند ، با همان یک دلیل نیز می میرند .

 

از : وصیتنامه نوجوان شهید دزفولی "حسین بیدخ"

/ 0 نظر / 32 بازدید