صائب تبریزی و نفاق

با منافق سیرتان ، گردون مدارا  می کند

نقطه های شک به هم جمعند ، دور از انقلاب !

 

   از : صائب تبریزی

/ 1 نظر / 29 بازدید
امیر

یا نــــور ×××× نیست در یکتایی حق هیچ کس را اشتباه / در نماز وتر ممکن نیست شک داخل شود