حلم رهبر انقلاب در برابر اهانت ها

دوم خردادی ها وقتی رفتند در یک مجلسی برای دیدار رهبر ، یک جوری در مجلس نشسته بودند که من تلویزیون را خاموش کردم . یعنی قصد اهانت داشتند . فیلمهایش را بروید نگاه کنید . مربوط به مجلس ششم است . چقدر اهانت آمیز نشسته بودند.

بعد از دو سه روز ، یک دختر چهارده پانزده ساله را که فکر می کنم نخبه بود یا چیز دیگر بود ، یک چیزی بود که بهانه خوبی ، عَلم کرده بودند و از او پرسیدندکه تو به عشق چه کسی این کار را کردی ؟ او هم گفته بود به عشق خاتمی . فقط خاتمی ، نه دیگری ! در رادیو و تلویزیون وضعیت به این صورت بود . خلاصه ما آتش گرفته بودیم .

     

یک روز برای دیدن آقا به تهران آمده بودیم و با حسن آقا - فرزندم - به دیدن آقا رفتیم . ما واقعاً ناراحت بودیم . رفتیم دیدن ایشان و ابتدا کمی احوالپرسی کردیم . ایشان هم ساکت و آرام بودند . حسن گفت : آقا ! جوّ چه جوریه ؟! گفت : بسیار بسیار خوب ! ما از این جوابش خیلی تعجب کردیم . خلاصه صحبت کردیم و دیدم که بسیار خوب و آرام هستند و به ما گفت که اوضاع دارد خوب پیش می رود. کسی نمی فهمید. بعد من فهمیدم اللهم اشغل الظالمین بالظالمین ...

خلاصه بعد از مدتی دوم خردادی ها افولشان شروع شد . من در آن زمان بود که فهمیدم چرا آقا می گوید بسیار بسیار خوب شد . ایشان دیگر در آن مرحله پخته شده بود ، علاوه بر آن مطالعات چهل پنجاه ساله و اندوخته های همه جانبه ، اینجا پخته شده بود که با اینها آنطور برخورد کرد ... در اثر این کارکشتگی که زمان دوم خرداد به دست آورده بود فهمید با سبزپوش ها چکار کند . خیلی حلم می خواهد که کسی قدرت داشته باشد و پشت تلویزیون بنشیند و آن صحنه هایی که آنها انجام می دادند را ببیند و عکس العملی نشان ندهد .

 

   از : حیدر رحیم پور ازغدی .

   برای مطالعه  متن کامل خاطرات استاد رحیم پور ، اینجا را ببینید.

/ 0 نظر / 34 بازدید