معنای عشق

عشق چیست ؟ صدها تعریف دربارۀ عشق کرده اند ، و می شود کرد ، اما آنچه به نظر من بهترین و عمیقترین تعریف از عشق است ، این است که " عشق ، زاییدۀ تنهایی است و تنهایی نیز زاییدۀ عشق است ". تنهایی به معنای این نیست که یک فرد ، بی کَس باشد ؛ کسی در پیرامونش نباشد . اگر کسی پیوندی ، کششی ، انتظاری ، و نیاز پیوستگی و اتصالی در درونش نداشته باشد ، نسبت به هر چیزی ، نسبت به هر کسی ، اگر منفرد و تک هم باشد ، تنها نیست.

بر عکس : کسی که نیاز چنین اتصال و پیوست و خویشاوندیی در درونش حس می کند ، و بعد احساس می کند که از او جدا افتاده ، بریده شده و تنها مانده است ، در انبوه ِ جمعیت نیز تنهاست .

چنین روحی که ممکن است در آتش یک عشق زمینی ، و یا در آتش یک عشق ماورایی بسوزد و بگدازد ، پرستش را و در عالیترین شکلش ، نوعی از دعا و یا نیایش را به وجود می آورد که به قول [ الکسیس ] کارل : " نیایشی است که زاییدۀ عشق است ".

از : دکتر علی شریعتی ، مجموعۀ آثار ٨ ، نیایش ، صفحۀ ١٣٣.

/ 2 نظر / 51 بازدید
امیر

یا نـــور ×××××× سخن عشق نه آن است که آید به زبان / ساقیا می ده و کوتاه کن این گفت و شنفت ×××××× و دوست داشتن از عشق برتر است

نامی نت

سلام مطلب خوبی بود برای شما آرزوی موفقیت دارم.