آفتاب

تمام خانه پر از آفتاب خواهد شد

دوباره برف و یخ کوچه ، آب خواهد شد


شکوفه ها به چمن ، دسته دسته خواهد رست

زمین پُر از گل و عطر گلاب خواهد شد


بزن تو پرده به سویی ، وگرنه ای همه خوب !

در انتظار تو دلها کباب خواهد شد


دلا دعای فرج را بخوان که می دانم

دعای زنده دلان ، مستجاب خواهد شد


زلال سبز نگاهت عنایت ار بکند

سئال تشنگی ام را جواب خواهد شد


گل محمدی ار بشکفد به طرف چمن

دهان دوباره پر از شعر ناب خواهد شد


من این فراز ، شما را دوباره می گویم

تمام خانه پر از آفتاب خواهد شد


از : امیر علی مصدق ، گزیده ادبیات معاصر ، مجموعه شعر ٨۵ ، ( تهران ، کتاب نیستان ، ١٣٧٨) ، صفحات ٢۵ و ٢۶.

/ 1 نظر / 34 بازدید
ناله رامسری

پارسای آینه چی سلام: علاقه به اشعار امیر علی مصدق از عمق شوق به ادبیات ظریف و عمیق است. چنانچه از ایشان اطلاعی دارید سلام مرا به ایشان برسانید. موفق باشید.