مهتاب شبانگاه

دارم سخنی با تو ، گفتن نتوانم

وین درد نهانسوز ، نهفتن نتوانم

تو گرم ِ سخن گفتن و از جام نگاهت

من مست چنانم که شنفتن نتوانم

شادم به خیال تو ، چو مهتاب شبانگاه

گر دامن وصل تو گرفتن نتوانم

چون پرتو ماه آیم و چون سایۀ دیوار

گامی به سر کوی تو رفتن نتوانم

دور از تو من ِ سوخته در دامن شبها

چون شمع سحر یک مژه خفتن نتوانم

فریاد ز بی مهریت ای گل که در این باغ

چون غنچۀ پاییز ، شکفتن نتوانم

دارم سخنی با تو ، گفتن نتوانم

وین درد نهانسوز ، نهفتن نتوانم

   از : دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی ( م . سرشک)

/ 2 نظر / 50 بازدید
عادل

این شعر یکی از قشنگترین شعرهایی هست که استاد شجریان تو کاست مهتاب شبانگاه خونده

عالی