سنگواره ها

آفتاب

          دلش برای من می سوزد

باران

          برای من است که می بارد

و نسیم

          اگر برای آرامش من نمی وزید

حتما‌ً طوفان می شد

در هوایی که بذرها را

با باد برده اند

در فضایی که قلبها

تپش سنگها را هم از یاد برده اند

 ١٨ شهریور ١٣۶٨

 

   از : تقی دژاکام

/ 0 نظر / 43 بازدید