هوای تو

برای حضرت موعود

یارا ! یارا ! گاهی دل ما را به چراغ نگاهی روشن کن

چشم تار دل را چو مسیحا به دمیدن ِ آهی روشن کن

بی تو برگی زردم ، به هوای تو می گردم

که مگر بیفتم در پایت

ای نوای عنایت ، به هوای تو می آیم

که دمی نفس کنم تازه در هوایت

به نسیم کویت ای گل ، به شمیم مویت ای گل

در سینه داغی دارم ، از لاله باغی دارم

با یادت ای گل هر شب ، در دل چراغی دارم

باغم بهارم باش ، موجم کنارم باش

" ای پادشه خوبان ! داد از غم تنهایی

دل بی تو به جان آمد ، وقت است که باز آیی

مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد

کز دست بخواهد شد پایاب شکیبایی"

به نسیم کویت ای گل ، به شمیم مویت ای گل

در سینه داغی دارم ، از لاله باغی دارم

بی تو برگی زردم ، به هوای تو می گردم

که مگر بیفتم در پایت

ای نوای عنایت ، به هوای تو می آیم

که دمی نفس کنم تازه در هوایت

تا فدا کنم جان و دل برایت

   از : دکتر قیصر امین پور - آلبوم "نیلوفرانه یک".

/ 0 نظر / 39 بازدید