داروگ

خشک آمد کشتگاه من

در کنار کشت همسایه

گر چه می گویند : "می گریند در ساحل نزدیک

سوگواران در میان سوگواران ."

قاصد روزان ابری ، داروگ !

کی رسد باران ؟

***

بر بساطی که بساطی نیست

در درون کومه تاریک من ،

که ذره ای با آن نشاطی نیست

و جدار دنده های نی ، به دیوار اطاقم ،

دارد از خشکیش می ترکد

- چون دل یاران که در هجران یاران -

قاصد روزان ابری ، داروگ !

کی رسد باران ؟

   از : نیما یوشیج ( علی اسفندیاری)

/ 0 نظر / 45 بازدید