اندوه

هر که به خدا نزدیکتر ،

و به دوستی او سزاوارتر ،

و به وصال او شایسته تر،

                                   اندوه او بیشتر .

   از تفسیر ادبی و عرفانی کشف الاسرار - جلد اول - صفحه 63.

/ 1 نظر / 35 بازدید
امیر

یــــا نور ××××× خاصان حق همیشه بلیت کشیده اند / هم بیش تر عنایت و هم بیش تر عنا