بوسه

هنگامی که شمس ، مولانا را ترک می کرد ، خطاب به وی گفت :

- چراغ افروخته ، چراغ ِ نا افروخته را بوسه داد و رفت ،

او به مقصود رسید .

/ 0 نظر / 2 بازدید