شان اندیشه

هایدگر ، روزی ارسطو را چنین خلاصه کرد : "زاده شد ، کار کرد و مُرد". در نزد وی جوهره زندگی یک متفکر ،‌نه وقایع حیات او ، و نه حتی آثار او ، بلکه "مسیر اندیشه" ، و بیشتر راههای تو در تو و متعدد آن است . وی چند روز پیش از مرگ بر صفحه تیتر مجموعه آثارش نوشت : "راه و نه اثر". اساسی تر از راه ، "شان اندیشه" است که ربطی هم به نظر مولف ندارد.

 

 

از : هایدگر ، میشل هار ، دفاتر هرن ، پاریس ، ١٩٨٣

به نقل از : طرحی از یک زندگی ، پوران شریعت رضوی ، مقدمه .

/ 0 نظر / 2 بازدید