افسانه شیرین

ای بی وفا ! راز دل بشنو ، از خموشی من

این سکوت مرا ، ناشنیده مگیر

ای آشنا ! چشم دل بگشا، حال من بنگر

 سوز و ساز دلم را  ، ندیده مگیر

*

امشب که تو ، در کنار منی ، غمگسار منی

سایه از سر من ، تا سپیده مگیر

ای اشک من ! خیز و پرده مشو

پیش چشم تَرَم

وقت دیدن او ، راه ِ دیده مگیر

*

دل دیوانه من ، بغیر از محبت ، گناهی ندارد

                                                    خدا داند

شده چون مرغ طوفان ، که جز بی پناهی ، پناهی ندارد

                                                                      خدا داند

منم آن ابر وحشی ، که در هر بیابان

به تلخی سرشکی بیفشانم

بجز این اشک سوزان

دل نا امیدم ، گواهی ندارد

                           خدا داند

*

ای بی وفا ! راز دل بشنو ، از خموشی من

این سکوت مرا ، ناشنیده مگیر

ای آشنا ! چشم دل بگشا

حال من بنگر

سوز و ساز دلم را ، ندیده مگیر

*

دلم گیرد هر زمان ، بهانه تو

سرم دارد شور جاودانه تو

روی دل بود به سوی آستانه تو

تا آید شب ، در میان تیرگیها

گشاید پَر ، روح من به شور و غوغا

رو کند چو مرغ وحشی ، سوی خانه تو

*

ای بی وقا ! راز دل بشنو ، از خموشی من

این سکوت مرا ، نا شنیده مگیر

ای آشنا ! چشم دل بگشا ، حال من بنگر

سوز و ساز دلم را ، نا دیده مگیر

*

امشب که تو ، در کنار منی ،

غمگسار منی

سایه از سر من ، تا سپیده مگیر

ای اشک من ! خیز و پرده مشو

پیش چشم ترم

وقت دیدن او ، راه دیده مگیر...

 

   شعر از : بهادر یگانه ، آهنگ از : همایون خرم


/ 0 نظر / 95 بازدید