حرف همه را بشنوید !

حرف ِ هر کسی را ، ولو آن کسی که حرف می زند ، جزو جریان شما و گروه شما و جبهه شما - و هر چه که می خواهید اسمش را بگذارید ،-  نیست ، گوش کنید ؛ اگر دیدید حرف درستی است ، آنوقت "فیتبعون احسنه" . حکمت قرآنی را ملاحظه کنید : " یستمعون القول فیتّبعون احسَنه". باید استماع کرد ، بعد هر چه بهتر است ، انسان قبول کند ؛ ولو آن حرف بهتر ، از زبان کسی در بیاید که انسان او را دوست ندارد ، قبول ندارد . این خیلی حالت خوبی است . اگر این پیش بیاید ، خیلی خوب است ؛ بر خلاف اینکه انسان تا دید این کسی که پا شده ، جزو جناح مخالف است ، جزو گروه منفی است از نظر من ، از همان اول بنا بگذارد که او را رد کند .

این به نظرم خیلی مسئله مهمی است . علمی و استدلالی و فکر شده عمل بشود ، سالم و اخلاقی گفت و گو و مشورت بشود ، از سر لجاج نباشد ، تحمل نظر مخالف وجود داشته باشد .

از : آیت الله سید علی خامنه ای ، در جمع نمایندگان مجلس هشتم ، 3/4/1388.

/ 0 نظر / 31 بازدید