نمک پرورده

دل من کورۀ سوزان ِ عشق است

دل از سوگند پاکش جان عشق است

دلم این عاشق شوریدۀ مست

نمک پروردۀ دامان عشق است

*

دریغا چشم بینایی ندارم

دلی جز جان ِ رسوایی ندارم

اگر رد می کنی ، رد کن ولی من

بجز درگاه تو ، جایی ندارم

*

پریشان خاطران ، مست تو یارا

قسم بر غم که پا بست تو یارا

اگر شوریده حال و بیقرارم

نمک پروردۀ دست تو یارم

*

خداوندا ! دلی دارم عطش سوز

که نه درشب بود تابش ، نه در روز

ز بَعد ِ مُردنم ، ای آتش ِ عشق !

کنار گور من شمعی بیفروز !

*

شب از نیمه گذشت و دیده باز است

چرا امشب ، شبم دور و دراز است ؟

وضو کن با سرشک چشم من ، دل !

که امشب فرصت ِ راز و نیاز است

   از : آلبوم نیلوفرانه یک

/ 0 نظر / 4 بازدید