دنیا

دنیا چو حباب است آن هم چه حباب !

نی بر سر آب ، بلکه بر روی سراب

گفتی چه سراب ؟ آنکه بینند به خواب

آن خواب چه خواب ؟ خواب بد مست ِ خراب !

/ 0 نظر / 2 بازدید