هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله

سخت دلتنگم ، دلتنگم ، دلتنگ از شهر

بار کن تا بگریزیم به فرسنگ از شهر

بار کن ، بار کن ، این دخمه طراران است

بار کن ، گر همه برف است اگر باران است

بار کن ، دیو نِیَم ، طاقت دیوارم نیست

ماهی گول نیم ، تاب خشنسارم نیست

من بیابانیم ، این بیشه مرا راحت نیست

بار کن ، عرصه جولان من این ساحت نیست

کم ِ خود گیر ، به خیل و رمه بر می گردیم

بار کن جان برادر ! همه بر می گردیم

**

اشتران را یله سازید ، ستوران را هم

کاهلان را بگذارید ، شروران را هم

هان که بی تاب و هوس باره مبادا با ما

گول و مأیوس و شکم خواره مبادا با ما

غافلان نیک نخسبند که کام اندیشند

عاقلان نیز بمانند که خام اندیشند

عاشقان دست بر آرند و عنان بر تابند

به فلک می رود این قافله تا در یابند

به فلک می رود این قوم اگر آگاهید

در پی روح خدا سبط رسول اللهید

ساروان اوست ، فلک جاده ، ملک چاووشش

بر گذرگاه نشان است و علم بر دوشش

به فلک می رود این قوم که کین بستاند

داد مظلوم از این چرخ برین بستاند

**

هله ای قوم ! شنیدید عنان بر تابید

وقت تنگ است و فراخ است کران ، دریابید

مقصد ما وطن است آی غریبان ِ زمین !

وقت شد تا بگذارید گریبان زمین

آی چاووش ! دمت گرم ، به آواز بخوان

صعب دیر است مبر وقت ، بخوان باز بخوان

هر که دارد هوس کرب و بلا ،بسم الله ...

هر که دارد سر همراهی ما ، بسم الله ...

 

   از : محمد علی معلم

/ 2 نظر / 122 بازدید
رزمنده

هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله جهد تا روز ظهور پسر آل الله "یا حسین" گفتن ما نیست همین یک دو سه روز پرچم آل علی بر سر ما هر شب و روز چادر زینبیان را علم عاشوراست باز بردار علم را که نشان از زهراست ما همان نسل علی اکبر رعنا هستیم که به سرها همگی "یا علی مولا" بستیم هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله یاری نائب مهدی پسر ثارالله علم و ایمان و عمل توصیه از کرب و بلاست ره عباس علی و پسر شیر خداست بسم رب الشهداء ما به ره قرآنیم تا نفس هست به راه شهدا می مانیم هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله آرزو هست شهادت که شود وجه الله شهد شیرین شهادت ز عسل شیرین تر ما چو قاسم همه هستیم فدای رهبر ای شه کرب و بلا، سلم لمن سالمکم به علی اصغر تو، حرب لمن حاربکم ما بسیجی و بصیریم چو عباس علی و نمردیم که تنها بشود سید علی هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله "یا حسین" گوید و آید به صف حزب الله [گل][گل]