قلم ، دوستی و تنهایی

حساب کار قلم را باید از هر حسابی جدا کرد . از حساب تیراژ بزرگ و درآمد و ناشر ِ مغبون و از این مزخرفات ... حساب قلم را از حساب دوستی ها نیز باید جدا کرد . دوستی ، آدمیزاد را از تنهایی در می آورد اما قلم ، او را به تنهایی بر می گرداند ؛ به آن تنهایی که جمع است ، به بازی قُدما . قلم ، این را می خواهد . که چه مستبدی است ! دوستی تو را و رعایت تو را هیچ کس تحمل نمی آورد .

 

   از : جلال الدین سادات آل احمد ، یک چاله و دو چاه .

/ 0 نظر / 28 بازدید