کوتاه و گویا !

متن کوتاهترین وصیتنامه جنگ :

بسم الله الرحمن الرحیم

فقط نگذارید حرف امام زمین بماند. همین !

                                                و السلام

 

دانشجوی شهید "احمد رضا احدی"

/ 0 نظر / 41 بازدید