بدترین خطر برای یک حقیقت

بدترین خطر برای یک حقیقت ، یک مکتب ، دفاع انحرافی و جاهلانه از آن است . کدام واقعیتی است که زنده تر و سنگینتر از این بر دوش ما و احساس ما سنگینی می کند که می بینیم دفاع از تشیع ، امامت ، ولایت ، علی ، فقاهت ، به شکلی مطرح می شود و بعد به عنوان این دفاعها با افرادی دیگر و جبهه های فکری دیگر بشدت حمله می شود ، فحاشی می کنند و تهمت می زنند ؛ تهمتهایی که حتی اگر مذهب در سطح ساده اش وجود داشته باشد باید او را حد  بزنند ؛ تهمتهای عینی کفر و اختلاس و دزدی و خیانت که لازم نیست برای تشخیص وقاحت آن ، انسان مسلمان باشد ، همین قدر که موجودی بالاتر از حیوان باشد چنین کاری نمی کند . این دفاع جاهلانه ، نظریه ای را که به عنوان دفاع از آن ، قلم برداشته اند و سخن می گویند ، می کوبند و در ذهن مردم و روشن بینان و جوانان رسوا می کند .

 

از : دکتر علی شریعتی ، مجموعه آثار ( اسلام شناسی -٢ ) ، صفحه ١٢۶.

/ 0 نظر / 34 بازدید