خاطره آقا در هنگام بازدید از منزل امام در قم

روز دوم فروردین سال 42 ، مثل همین حالا در مقابل چشمم قرار دارد ... بعد از قضایای مدرسه فیضیه و آن حوادث کذایی ، اول شب خودمان را با دوستان به اینجا ( منزل امام خمینی در قم ) رساندیم . چون همه از این خانه نگران بودند که چه خواهد شد ، از آن در ِ حیاط ِ کوچک وارد شدیم و دیدیم که ایشان آن گوشه حیاط ایستاده اند و مشغول اقامه نماز مغرب و عشا هستند و جمعی هم با ایشان مشغول نمازند .

آنچنان طمأنینه ای در وجود ایشان بود که هر اضطرابی را تمام می کرد ؛ اصلاً کأنه هیچ حادثه ای اتفاق نیفتاده است ؛ واقعاً مثل کوه استوار ایستاده بودند و مشغول نماز بودند . بعد هم از آن پله ها بالا آمدند و به اطاق دست چپ تشریف بردند و نشستند ؛ طلبه ها هم ریختند که بیانات ایشان را بشنوند.

از جمله حرفهای ایشان در آن روز - که عین شدت اختناق و تسلط دستگاه ستمگر بود - این بود که گفتند اینها خواهند رفت و شماها خواهید ماند و ما از این سختترش را هم دیده ایم ؛ تحمل و ایستادگی کنید .

این برای ما درس امید است . حقیقتاً استقامت ایشان در مقابل شداید و امیدشان به آینده این بود ؛ و همین است که امروز هم می تواند ملت ما را پیش ببرد ؛ یعنی امید به آینده و ایستادگی در مقابل مشکلات . ایشان درس عملی و عینی ِ این را دادند و راهشان این بود .


از : آیت الله سید علی خامنه ای ، در هنگام بازدید از منزل امام خمینی در قم ، سال 1370.

/ 0 نظر / 46 بازدید