آثار تکوینی گناه و گناهان جدید

خداوند در سوره نسا آیه 79 می فرماید : هر بدی و ناراحتی که به تو می رسد از ناحیه خود توست . همچنین در سوره شورا آیه 30 نیز می فرماید : هر گرفتاری و بلایی که به شما می رسد به خاطر اعمال و کردار خود شماست .

امام صادق "ع" می فرماید : هیچ رگی زده نشود و پایی به سنگ نخورد و سردرد و مرضی پیش نیاید مگر به واسطه گناهانی که انسان مرتکب می شود .

حضرت علی "ع" نیز می فرماید : از گناهان بپرهیزید که هیچ بلا و کم شدن روزی صورت نمی گیرد جز به واسطه گناه ، حتی خراشها و زخمهای بدن و سقوط و افتادن و هر مصیبتی .

رسول اکرم "ص" می فرماید : هرگز فحشا میان قومی شایع نشود که آن را آشکار سازند جز آنکه طاعون و دردهایی که میان گذشتگان آنها سابقه نداشته میان آنها شایع می شود .

امام رضا "ع" نیز می فرماید : هر اندازه مردم گناهان جدید اختراع کنند که سابقه نداشته باشد ، خداوند هم به همان اندازه بلاها و امراض جدیدی اختراع می کند که پیشتر به آن دچار نشده بودند و برایشان ناشناخته است .

امروزه هر اندازه راههای گناه ، شکل جدیدتری به خود گرفته اند و از طریق وسایل ارتباط جمعی ( رادیو ، تلویزیون ، سینما ، ماهواره ، اینترنت ، قرصهای روانگردان و ...) دایره گناه وسعت یافته و گناهان جدیدی ابداع و اختراع شده است ، به همان مقدار هم بیماریهای جدیدی ( انواع سرطانها ، ایدز ، سارس ، طاعون گاوی و انواع و اقسام حساسیتها ...) دامنگیر انسان شده و رواج پیدا کرده که سابقه نداشته است و با تمام پیشرفتهایی که در زمینه علم پزشکی صورت گرفته ، باز هم از درمان کامل آن عاجز و ناتوان هستند .

امام صادق "ع" فرمود : عده کسانی که بر اثر گناهان می میرند ، بیش از کسانی است که به عمر طبیعی از دنیا می روند .

/ 0 نظر / 186 بازدید