تصمیم

برای مجاهد شهید صدیقه رودباری

 

با جاری ِ این نسل ، تو هم آب شدی

بانگی بشنیدی تو که بیتاب شدی

در لحظۀ بودن و نبودن ، یک بار

تصمیم گرفتی ، گُهَر ِ ناب شدی

 

پنجشنبه ١٠ مرداد ماه ١٣۶۴

 

   از : تقی دژاکام

/ 0 نظر / 45 بازدید