آرزوی دیدنی

ای طلوع چشمهایت دیدنی

خوشه لبخندهایت چیدنی


کاشکی می آمدی از دورها

با نگاهی روشن و بخشیدنی


من شدم در دستهای گرم تو

مثل گلهای چمن بالیدنی


می شدی یک آفتاب ِ دسترس

می شدی یک آرزوی دیدنی


در هوای پاک تو پر می زدم

با دلی آبستن و باریدنی


ای فروغ چشمهای انتظار

کاش یک شب می شدی تابیدنی


از : ایرج قنبری ، گزیده ادبیات معاصر ، مجموعه شعر ٩٣، ( تهران ، کتاب نیستان ، ١٣٧٩) ، صفحات ۴۵ و ۴۶.

/ 0 نظر / 6 بازدید