عوامل طول عمر

عوامل معنوی طول عمر :

1- ترک گناهان .

2- صله رحم .

3- رضایت پدر و مادر .

4- صدقه دادن .

5- نیکی کردن .

6- خوش اخلاقی .

7- عفو و گذشت .

8- رعایت بهداشت .

9- خواندن سوره های چهار قل ( توحید ، کافرون ، فلق و ناس ).

10- زیاد گفتن ذکر " الحی القیوم ".

11- زیارت قبر امام حسین "ع".

12- نیت خالص ( نیت نیکو و اخلاص داشتن).

نکته اول : صله رحم فقط سر زدن و با خبر بودن از احوال خویشاوندان یا کمک به آنان نیست ، بلکه از مهمترین مصادیق صله رحم این است که آنان از اذیت و آزار انسان در امان باشند و از طرف انسان به  آنان ضرری وارد نشود .

نکته دوم : دادن صدقه فقط پرداخت مال نیست ، بلکه صدقه انواع مختلفی دارد که به برخی از آنان اشاره می شود :

1- صدقه مقام و موقعیت : گذشتن از آبرو برای شفاعت دیگران .

2- صدقه عقل و رای : یعنی راهنمایی و ارشاد دیگران .

3- صدقه و زکات علم : یعنی نشر علم فرا گرفته شده و آموختن آن به دیگران .

4- یاری مظلوم . رسول خدا "ص" فرمود : یاری رساندن تو به انسان ناتوان و مظلوم ، بهترین صدقه است .

5- سیراب کردن تشنه .

6- اصلاح بین مردم و آشتی دادن بین دو نفر .

7- آزار نرساندن به مردم .

/ 1 نظر / 52 بازدید
مهدی

بهار آمد بهار آمد بهار مشكبار آمد **نگار آمد نگار آمد نگار بردبار آمد صبوح آمد صبوح آمد صبوح راح و روح آمد **خرامان ساقی مه رو به ایثار عقار آمد صفا آمد، صفا آمد كه سنگ و ریگ روشن شد **شفا آمد شفا آمد شفای هر نزار آمد هر روزتان بهاری باد.[گل]