سلام بر صبح

هر صبح با سلام تو بیدار می شویم

از آفتاب چشم تو سرشار می شویم

در چشمهای آبی ات ، ای تا افق وسیع

یک آسمان ستاره سیار می شویم

یک آسمان ستاره و یک کهکشان شهاب

بر روی شانه های شب ، آوار می شویم

روزی هزار مرتبه تا مرگ می رویم

روزی هزار مرتبه تکرار می شویم

فردا دوباره صبح می آید از این مسیر

چشم انتظار لحظه دیدار می شویم

 

   از : زنده یاد سلمان هراتی

/ 0 نظر / 33 بازدید