زخم نمک پرورده

ای دریغ از دست ما شد دست و دستاورد او

شد پی یوسف روان ، یعقوب ِ تنها گرد او

این کویری ، داغ ما را تازه می خواهد که ما

داغ چندین ساله داریم از نمک پرورد او

بعد از این داغ فراقش را به دل دارد کویر

پیش از این گر داشت آتشگیره ز آه سرد او

شمه ای بر گوی از تاریخ این سلمان تبار

ای کویر! ای اطلس جغرافیای درد او !

پشت در پشتش سر ِ سبز و زبان سرخ بود

"صبغة الله" دید هر کس ، دید روی زرد او

مجمل روشنگری را کرد تفسیری نوین

تا صفات روشنایی جمع شد در فرد او

شوق استقبالشان آغوش صحرا می کند

گر به دریاها بیفشانند ، مشت گرد او

دست حق با ما و دستاورد او دلدادگی است

خود که گفت " از دست ما شد ، دست و دستاورد او" ؟

   از : نرگس گنجی ، به یاد دریادل ِ کویر استاد محمد تقی شریعتی

/ 0 نظر / 43 بازدید