دوباره نوحه خوانان دم گرفتند

زمین و آسمان اندوهگین است

هلاهوهای یاران ، اربعین است

دوباره نوحه خوانان دم گرفتند

سراغ از خیمه ماتم گرفتند

دوباره روضه عباس و اکبر

گلاب گریه بر گلهای پرپر

دوباره اسب ، محمل ، گاهواره

سه شعبه تیر و طفل شیرخواره

دوباره جلوه خورشید در شب

خروش آسمان افروز ِ زینب

*

جنون کن ای دل مجنون ، جنون کن

به جوش آمد دوباره خون ، جنون کن

جنون کن ، خون شیعه بی قرار است

چهل شب رفت و زینب داغدار است

چهل شب رفت و زینب چشم بر دَر

چهل شب رفت و زینب بی برادر

چهل شب ناقه ها از گریه در گِل

چهل شب داغ آل الله بر دل

چهلم با تو می گوید : بپا خیز !

سبک از اشقیا خوانان بپرهیز !

چهلم با تو می گوید : مسلمان !

بریز این خون ِ جوشان را به میدان

چهلم شد که تو پنهان نباشی

موافق با مخالف خوان نباشی

چهلم شد بیا در جمع یاران

موافق گرد با ابر بهاران

چه جای چله و چله نشین است

هلا چله نشینان ! اربعین است ...

از : مرتضی امیری اسفندقه

/ 0 نظر / 38 بازدید