آینه

دل ، تماشایی ِ مهر است اگر بي كينه است - كه جهان ، آينه در آينه در آیينه است

فریب
ساعت ۱۱:٥٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: غبار ، فریب ، امیر هوشنگ ابتهاج ، ه الف سایه

زین بیابان گذری نیست سواران را لیک

دل ما خوش به فریبی است ؛ غبارا ، تو بمان !

از : امیر هوشنگ ابتهاج ( ه . الف . سایه)