آینه

دل ، تماشایی ِ مهر است اگر بي كينه است - كه جهان ، آينه در آينه در آیينه است

تکرار
ساعت ۱۱:٥٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: تکرار ، دقت ، شعر ، دیگر

می رسی بر سر من ، از سر یک بام دگر

تا بسازی ز دلم ، باز یکی خام دگر

آنکه آواره تر از او نشود یافت ، منم

اینچنین کس نرود از پی یک نام دگر

ساعت ٢٠/١٩ - دوم مرداد ١٣٨۵