آینه

دل ، تماشایی ِ مهر است اگر بي كينه است - كه جهان ، آينه در آينه در آیينه است

تولد
ساعت ۱۱:٠٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: تولد ، شعبان ، اذان ، طلوع

صبح ِ زود

                          - زود ِ زود -

آن دم که آسمان

هنوز چادر نماز سفید خال خالی اش را

                          سر نکرده بود

اذان گفتند !

...

خورشید ِ آن روز

چه زود طلوع کرده بود !

شعبان ١۴٢٧