آینه

دل ، تماشایی ِ مهر است اگر بي كينه است - كه جهان ، آينه در آينه در آیينه است

وصیتنامه
ساعت ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: قیصر امین پور ، وصیتنامه ، لبخند به مرگ ، خنده

گفتم که چرا دشمنت افکند به مرگ ؟

گفتا که چو دوست بود خرسند به مرگ

گفتم که : وصیتی نداری ؟ خندید .

یعنی که همین بس است ؛ لبخند به مرگ !

 

   از : قیصر امین پور