آینه

دل ، تماشایی ِ مهر است اگر بي كينه است - كه جهان ، آينه در آينه در آیينه است

رمق
ساعت ۱٠:۳٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: رباعی ، حکیم عمر خیام ، رمق ، سعی ساقی

از من رمقی به سعی ساقی مانده است

وز صحبت ِ خلق ، بی وفایی مانده است

از بادۀ دوشین ، قدحی بیش نماند

از عمر ندانم که چه باقی مانده است

 

 

   از : حکیم عمر خیام