آینه

دل ، تماشایی ِ مهر است اگر بي كينه است - كه جهان ، آينه در آينه در آیينه است

بهترین شهر
ساعت ۱٠:۳٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: بهترین شهرها ، مثنوی معنوی ، جلال الدین محمد مولوی ، دلبر

گفت معشوقی به عاشق کای فتی !

تو به غربت دیده ای بس شهرها

پس کدامین شهر زآنها خوشتر است ؟

گفت : آن شهری که در وی دلبر است !

هر کجا که یوسفی باشد چو ماه

جنت است ار چه که باشد قعر چاه

 

   از : مثنوی معنوی - جلال الدین محمد مولوی