آینه

دل ، تماشایی ِ مهر است اگر بي كينه است - كه جهان ، آينه در آينه در آیينه است

خنده
ساعت ۱٠:۳٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: فاطمه میم ، خنده ، بهار ، گنجشکها

ثانیه ها می گذرد

به سرعت حرکت بذرها در باد

و تاپ تاپ قلب گنجشکهای

روی سیم برق خیابان

...

دوست دارم بانوی بهار بخندد

از صمیم قلب بخندد

تا من هم بخندم ...

   از : فاطمه میم - اسفند ٨۶