آینه

دل ، تماشایی ِ مهر است اگر بي كينه است - كه جهان ، آينه در آينه در آیينه است

کوچه زخم
ساعت ۱:۱٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: محمد علی معلم ، غزل ، کوچه زخم

هر که از صحبت ارباب ملامت گذرد

گر نه رندی کند عمرش به ندامت گذرد

هرگز از رحمت دریا نبرد محرومی

چون سحاب کرم آن کو به کرامت گذرد

هر که یعقوب صفت داغ عزیزان طلبد

یوسفش بَرده وش از مصر غرامت گذرد

سرو ِ مصرع شود از طبع پریشان ، موزون

به خیالم چو شبی آن قد و قامت گذرد

از سر کوی تو کش ترک سلامت شرط است

غالب این است که زاهد به سلامت گذرد

کوچۀ زخم جگر را نمک آبی زده ایم

بو که پیکان تو اینجا به اقامت گذرد

فرصتی بود و غنیمت نشمردی . سهل است

که تو را عمر ، معلم ! به ندامت گذرد

از : محمد علی معلم