آینه

دل ، تماشایی ِ مهر است اگر بي كينه است - كه جهان ، آينه در آينه در آیينه است

خونبها !
ساعت ۱٠:٥٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: محمد علی معلم ، خونبها ، بوسه ، مصر دل

جانا ! ز ناز نقشت ، در سینه جا گرفته

در بازی ِ محبت ، نقش شما گرفته

از ما ربوده راحت ، حُسنت به یُمن خوبی

این پادشاه را بین ، باج از گدا گرفته

پندم مده چه حاصل ، خار نصیحت ای دل

در دشت عشق صد جا ، دامان ما گرفته

خوارم مَبین که چون گل ، در مصر ِ دل عزیز است

در شور بوم ِ کنعان ، سروی که پا گرفته

در قتل ما معلم ! بوسد رقیب ، لعلش

ما کُشتۀ بلاییم ، او خونبها گرفته !

   از : محمد علی معلم