آینه

دل ، تماشایی ِ مهر است اگر بي كينه است - كه جهان ، آينه در آينه در آیينه است

ابزار ریاست
ساعت ٦:٤٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٦ آذر ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: حکمت ، ابزار ریاست ، سعه صدر ، امام علی بن ابی طالب

هر که [ به ریاست ‍] دست یافت خود رای می شود و هر که خود رایی نمود تباه گشت . ابزار ریاست و سروری ، فراخی ِ سینه است .

 

   از : امام علی بن ابی طالب "ع"