آینه

دل ، تماشایی ِ مهر است اگر بي كينه است - كه جهان ، آينه در آينه در آیينه است

خاموشی
ساعت ٦:٤۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٦ آذر ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: بایزید بسطامی ، خاموشی ، بی سخن ، چراغ

روشنتر از خاموشی چراغی ندیدم

 و سخن به از بی سخن نشنیدم .

   از : سلطان العارفین بایزید بسطامی