آینه

دل ، تماشایی ِ مهر است اگر بي كينه است - كه جهان ، آينه در آينه در آیينه است

که عشق شرکت بر نتابد
ساعت ۸:٤۳ ‎ق.ظ روز شنبه ٩ آبان ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: عشق ، کتاب الانسان الکامل ، عزیز الدین محمد نسفی ، دل نیمسوخته

ای درویش ! اگر این مسافر ِ عزیز [ عشق ] ، به مهمان ِ تو آید ، عزیزش دار ! و عزیز داشتن ِ این مسافر آن باشد که خانۀ دل را از جهت ِ این مسافر خالی گردانی ، که عشق ، شرکت بر نتابد ، و اگر تو خالی نگردانی ، او خود خالی گرداند .

...

ای درویش ! هر که عاشق نشد ، پاک نشد ، و هر که پاک نشد ، به پاکی نرسید ، و هر که عاشق شد ، و عشق خود را آشکار گردانید ، پلید بماند و پاک نشد ، از جهت ِ آنکه آن آتش که از راه چشم به دل ِ وی رسیده بود ، از راه زبانش بیرون کرد ، آن دل نیمسوخته در میان راه بماند . از آن دل مِن بعد هیچ کاری نیاید : نه کار دنیوی ، و نه کار عُقبا ، و نه کار مولا .

از : عزیز الدین محمد نَسَفی - به نقل از : مجموعه رسایل ، مشهور به "کتاب الانسان الکامل" - رسالۀ هفتم . از انتشارات دانشگاه تهران .