آینه

دل ، تماشایی ِ مهر است اگر بي كينه است - كه جهان ، آينه در آينه در آیينه است

انتظار
ساعت ۸:٤٠ ‎ق.ظ روز شنبه ٩ آبان ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: انتظار ، امید ، آینده ، بهانه ماندن

"انتظار" ، بهترین و تنها بهانۀ ماندن است ؛ انتظار  ِ دیدن ِ آینده یا انتظار ِ بهبود ِ آینده ، امید می آفریند .

دوشنبه ۴/۴/ ١٣۵٧