آینه

دل ، تماشایی ِ مهر است اگر بي كينه است - كه جهان ، آينه در آينه در آیينه است

شرط مهربانی
ساعت ٦:٠۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱ آذر ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: خواجوی کرمانی ، شرط مهربانی ، نقاب آسمانی ، راز

ز تو با تو راز گویم ، به زبان بی زبانی

به تو از تو راه جویم ، به نشان بی نشانی

چه شَوی ز دیده پنهان ؟ که چو روز می نماید

رخ همچو آفتابت ، ز نقاب آسمانی

تو چه معنی لطیفی ، که مجرد از دلیلی

تو چه آیت شریفی ، که منزه از بیانی

ز تو دیده چون بدوزم ؟ که تویی چراغ دیده

ز تو کی کناره گیرم ؟ که تو در میان جانی

به جنایتم چه بینی ، به عنایتم نظر کن

که نگه کنند شاهان ، سوی بندگان جانی

دل دردمند خواجه ، به خدنگ غمزه خستن

نه طریق دوستان است ، نه شرط مهربانی

    از : خواجوی کرمانی