آینه

دل ، تماشایی ِ مهر است اگر بي كينه است - كه جهان ، آينه در آينه در آیينه است

یادداشت های گم شده
ساعت ٩:۱٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٦ آبان ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: قیصر امین پور ، یادداشت های گمشده ، درد جاودانگی ، شعر نو

پس کجاست ؟

چند بار

خرت و پرت های کیف باد کرده را

                                    زیر و رو کنم :

پوشۀ مدارک اداری و گزارش اضافه کار و کسر کار

کارت های اعتبار

 کارت های دعوت عروسی و عزا

قبض های آب و برق و غیره و کذا

 برگۀ حقوق و بیمه و جریمه و مساعده

رونوشت بخشنامه های طبق قاعده

 

نامه های رسمی و تعارفی

نامه های مستقیم و محرمانۀ معرفی

 

برگۀ رسید قسط های وام

قسط های تا همیشه ناتمام ...

 

 

پس کجاست ؟

چند بار

جیب های پاره پوره را

                                   پشت و رو کنم :

چند تا بلیت تا شده

چند اسکناس کهنه و مچاله

                                    چند سکۀ سیاه

صورت خرید خوارو بار

صورت خرید جنس های خانگی ...

 

پس کجاست ؟

یادداشت های درد جاودانگی ؟

 

                                                                                            مرداد 76

 

از : زنده یاد قیصر امین پور - گزینۀ اشعار - انتشارات مروارید - صفحۀ 44